Aan- en uitzetten

  • De Slaaprobot aanzetten: druk kort op de middelste knop.

  • Ook wanneer je de Slaaprobot 's nachts nogmaals aan wilt zetten, druk je kort op de middelste knop.

  • De Slaaprobot uitzetten: druk weer kort op de middelste knop.

Het programma pauzeren

  • Houd de middelste knop een seconde ingedrukt om het programma van de Slaaprobot te pauzeren. De Slaaprobot blijft 15 minuten gepauzeerd, en schakelt daarna automatisch uit.

  • Om het programma te hervatten druk je weer kort op de middelste knop.

Volume veranderen

  • Het volume van de muziek of rustgevende geluiden te veranderen: druk kort op de - knop (volume omlaag) of + knop (volume omhoog).

  • De Slaaprobot heeft 9 volumeniveaus. Je hoeft niet vaker dan 9x op de + knop te drukken om hem op maximaal volume te zetten.

Vorig / volgend nummer afspelen

  • Om het vorige nummer van de audio-playlist af te spelen, of terug te gaan naar het begin van het huidige nummer: houd de - knop een seconde ingedrukt.

Batterijniveau controleren

  • Om het batterijniveau te controleren: druk op batterijknop (naast de vier led-lichtjes)

Let op! Wanneer je de Slaaprobot aanzet, gaat er een gekleurd licht branden. Dit licht gaat vanzelf uit na vijf 'ademhalingen'.

Vergeet niet om je Slaaprobot in te stellen overdag, zodat je ‘s avonds je telefoon niet hoeft te gebruiken. De Slaaprobot hoeft niet verbonden te zijn met de app wanneer je hem gebruikt.

Did this answer your question?