Nee, de Somnox Slaaprobot is verkrijgbaar in één maat. Tijdens de onderzoeksfase zijn prototypes in verschillende vormen en maten getest. Hieruit bleek dat de overgrote meerderheid van de mensen de voorkeur geeft aan de maat die we nu gebruiken. We onderzoeken echter of er in de toekomst behoefte is aan andere maten.

Did this answer your question?