• Om je slaaprobot aan te zetten: druk op de middelste knop
  • Om je slaaprobot te pauzeren: druk de middelste knop 5 seconden in
  • Om het volume aan te passen: druk kort op de -/+ knop
  • Om de batterij status te controleren: druk op batterij knop
  • Om de slaaprobot ‘s nachts te heractiveren: druk kort op de middelste knop
  • Om de slaaprobot uit te zetten: druk op de middelste knop

Let op! Wanneer je de slaaprobot aanzet, gaat er een groot LED licht branden. Dit licht gaat vanzelf uit na ongeveer een minuut. Vergeet niet om je slaaprobot in te stellen overdag, zodat je ‘s avonds je telefoon niet hoeft te gebruiken!

Did this answer your question?